Individuele begeleiding

Vooruit onderzoek, advies & leerondersteuning 

Individuele begeleiding

U kunt uw kind telefonisch of via e-mail aanmelden bij Vooruit onderzoek, advies & leerondersteuning.

Voor gegevens verwijs ik u naar het kopje contact.

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt besproken met welke problemen uw kind te kampen heeft, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en welke verwachting u van de begeleiding heeft.

Ik geef aan welke ondersteuning geboden kan worden tijdens de begeleiding. Komen uw verwachtingen en mijn mogelijkheden overeen dan kunnen we verdere stappen ondernemen.

Het intake gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Aan de hand van de gegevens die in het intake gesprek naar voren zijn gekomen en eventuele gegevens die ik met uw toestemming van school heb gekregen, wordt er een handelingsplan gemaakt. Soms zijn deze gegevens niet voldoende om een goed handelingsplan te maken. In dat geval zal ik aanvullende onderzoeken doen om op basis van voldoende gegevens dit handelingsplan te kunnen maken.

In het handelingsplan staat beschreven:

  • Wat er gedaan wordt tijdens de begeleiding.
  • Hoelang het begeleidingstraject gaat duren.
  • Welk(e) doel(en) met de begeleiding wordt nagestreefd.

Na het opstellen van het handelingsplan kan de begeleiding beginnen. Hiervoor komt Uw kind 1 tot 2 keer per week naar de praktijk. De begeleiding duurt 30, 45 of 60 minuten. Tijdens de schoolvakanties vindt er geen begeleiding plaats. In sommige gevallen kan hier in overleg vanaf geweken worden.

Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt aan een sfeer waarin het kind veilig en rustig kan werken. Ik vind het belangrijk dat een kind zich prettig voelt, pas dan zal het ook tot leren kunnen komen.

Na de vooraf afgesproken periode vindt er een evaluatie plaats. Deze evaluatie kan bestaan uit een (telefonisch) gesprek, een verslag of een combinatie hiervan. Tevens wordt het eventuele vervolg traject besproken. Indien gewenst kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Back to Top